zaterdag 31 oktober 2020


 

FOUTE KLEDING


 

 


 
MANNEN HET ZIT IN HUN GENEN


 Diep in de nacht 
hoor je de wind heel hard
je hoort hem duidelijk zingen
over gruwelijke dingen

Het geluid komt steeds dichterbij
je kan niet slapen
je draait van zij op zij

Pompoenen met een kaarsje verlicht
veranderen ineens van gezicht
de een die huilt
een ander die lacht
ze galmen samen door de nacht

Je kan er niet naar grijpen
alleen jij kan ze zien 
dat zijn de enge dromen
van Halloween


donderdag 29 oktober 2020


 

FOUTE KLEDING


 


 


 

ONZE ALLERKLEINSTEN


 

 


Dauw droeg nog
de stilte van de nieuwe dag
doch allengs werd het hemelblauw

ik zag op een middagwandeling
de bomen kleurig
van groen naar geel en rood

het bood een boeiend gezicht
in het zonlicht kilometers lang

en toen het avond werd
bood de zon haar ondergang
in prachtig avondrood

een late merel onderbrak de rust
met een riedel die ze in herhaling floot
een nevelsliert droeg opnieuw de stilte