dinsdag 27 april 2021

SMAKELIJK

 


 

ACH ZO.....


 

  D
e wereld ligt aan hun voeten
ze beloven elkaar zoveel
gaan samen op pad
eerst hand in hand
trotseren alles
maar alles loopt niet lijnrecht
hobbels en obstakels
aarzelend de eerste stappen
van het echte leven
moeten elkaar loslaten
de weg splitst
elk hun eigen weg
beloven om vrienden te blijven
maar de weg is lang
vrienden voor het leven
het is maar aan enkelen gegeven!

zaterdag 24 april 2021
 

ACH ZO.......


 


 


 

MANNEN HET ZIT IN HUN GENEN


 

EIGEN MENING

 

 


Ieder mens heeft een
eigen mening
min of meer gezeefd uit velerlei
vanaf geboorte
tot het einde
gedistilleerd uit hete brij.

Deels verkregen
van de ouders
deels vanuit geboortegrond
beïnvloedt door denken
lezen, leren
kerkgenootschap of vakbond.

Al die meningen
gewogen
ontstaat er iets dat jou bekoort
een eigen mening
die je uitdraagt
zo ten slotte bij jou hoort.